Hall Of Fame

Select game to view Leaderboard

Antidote

Pos. Name Players Escape Time Hints Used
1. Team Patrick B 6 25:55 1
2. Team Shoshanna L 4 29:30 0
3. Team Paul R 4 31:32 2
4. Team Nicholas T 4 32:30 1
5. Team David T 8 33:00 1
6. Team Matt M 7 34:00 3
7. Team Casey M 6 34:20 2
8. Team Natalya W 4 34:25 2
9. Team Katie J 5 34:45 2
10. Team Richard P 5 34:51 1
11. R4E 6 35:28 2
12. Team Cindy O 4 35:47 3
13. Team Ashalie H 4 37:00 1
14. Team Mikaela M 2 37:02 2
15. Team Samuel M 7 37:29 1
16. Team Tristan B 1 38:00 2
17. Team Lauren M 4 38:00 3
18. Team Jason B 2 38:00 3
19. Team Garrett S 6 38:25 1
20. Team Maddison N 4 38:38 1
21. Team Shannon G 5 39:30 2
22. Team Christopher T 5 39:30 2
23. Team Eamon 4 39:30 2
24. Team Shennanigans 4 39:40 3
25. Team Stewart D 4 39:40 3
26. Team Melissa P 7 40:00 0
27. Team Charlie M 3 40:00 2
28. Team Maggie V 4 40:00 2
29. Team Scott R 6 40:00 2
30. Team Tessa B 6 40:00 2
31. Team Christine M 3 40:00 3
32. Team Megan G 6 40:08 2
33. Team Kellen C 4 40:39 1
34. Team Monica L 2 41:00 3
35. Team An L 5 41:00 3
36. Team Allison F 6 41:51 2
37. Team Dave S 4 42:00 2
38. Team Chicken Coop 2 42:03 3
39. Team Stephanie E 3 42:13 1
40. Team Diane H 6 42:20 2
41. Team Rebecca A 5 42:26 2
42. Team Kim Z 5 42:30 2
43. Team Patty S 3 42:30 3
44. Team Bre L 3 42:40 0
45. Team Josh P 2 42:42 2
46. Got my ION you 3 43:00 1
47. Anti-DOTE Yo 8 43:00 2
48. Team xian S 3 43:00 2
49. Team Dina G 4 43:00 2
50. Wakk 4 43:16 3
51. Team Jordan S 2 43:23 2
52. Team Lilly G 6 43:25 3
53. Team Greg G 5 43:31 2
54. ArrowB 4 43:32 0
55. Team Robyn A 6 43:50 3
56. Team Susan W 9 44:00 2
57. Team Katie R 5 44:15 2
58. Team Nicholas B 4 44:25 1
59. Team Annie S 4 44:30 2
60. Team Kathleen H 5 44:30 3
61. Team Shannon R 6 44:32 2
62. Team Jon R 5 44:40 2
63. Team Morgan H 5 44:45 2
64. Team Dusty T 1 44:45 3
65. Team Natalie S 4 44:45 3
66. Team Wolf 6 6 44:56 2
67. The Savages 4 44:57 3
68. Team Nicole G 4 45:00 0
69. Team Brooke C 5 45:00 1
70. Team Tarl Y 4 45:00 1
71. Team Amy H 4 45:00 2
72. Team Josh F 6 45:00 2
73. Team James P 6 45:00 2
74. Team Benjamin L 2 45:00 2
75. Team Allycia G 3 45:00 3
76. Team Carrie G 4 45:00 3
77. Team Matt T 5 45:00 3
78. Team Joni H 5 45:00 3
79. Team Laura Nell B 2 45:14 3
80. Team Chuck C 3 45:32 3
81. Team Lance R 5 45:34 3
82. Team Mark S 6 45:48 3
83. Team Corin F 4 46:00 1
84. Team Brittany G 4 46:00 3
85. Team Morgan S 5 46:15 2
86. Team Kathy B 4 46:30 3
87. Team Bethany T 5 46:38 1
88. Team Kevin S 5 46:46 2
89. Team Mel K 1 47:00 1
90. Team Michael A 5 47:00 2
91. Team Katie K 3 47:00 2
92. Team Erica F 6 47:00 3
93. Team Yvonne W 6 47:00 3
94. Team Brian G 4 47:14 1
95. Team Abigail A 4 47:20 2
96. Donkey Deer 4 47:20 2
97. Team Kyle N 4 47:30* 4
98. Team Hunter H 6 47:37 2
99. Team Jonny H 1 47:42 2
100. Team Catherine C 5 48:00* 4

* 2 minute penalty added for each hint used, after the first 3 hints.